Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers

Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Servicepunt vrijwilligers is nu als pilot gehuisvest in de Velivine. Dit met als doel om dichter bij de doelgroep en samenwerkingspartners gehuisvest te zijn.

De huisvestingskosten kunnen niet volledig gedekt worden uit het bestaande budget. De huisvesting kan deels ten laste van bestaand budget Servicepunt Vrijwilligers worden gebracht. Hiervan kan maximaal € 8.000 structureel worden benut. Het restant van € 7.000 wordt aangevraagd als nieuw beleid.

Voor het aanschaffen en overzetten van benodigde apparatuur (ict, telefonie) is een eenmalige bijdrage benodigd.