Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.

Het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

In overleg met de vier andere deelnemende SNV-gemeenten en ondernemers + onderwijs bepalen over aanpak, vorm en inhoud van de ontwikkelstrategie.

Vijf SNV-gemeenten (niet Harderwijk en Hattem) hebben aangegeven mee te doen aan uitwerking van de ontwikkelstrategie op basis van het advies De kunst van het verbinden (jan. 2017, p. 17)/ https://www.lysiasgroup.com/de-kunst-van-het-verbinden/  + https://www.lysiasgroup.com/app/uploads/2017/01/Rapportage-kwartiermaker-RNV-3.0-DEF-totaal.pdf . Een eerste uitwerking is het ‘Programmavoorstel Sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking’ (april 2018). Verdere concretisering moet nu plaatsvinden in een samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's).