Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Er vindt structureel overleg plaats tussen de politie (wijkagent) en de BOA's op basis van een convenant informatie uitwisseling.