Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

In de driehoek is afgesproken om in 2019 een pilot te starten met het bestuursrechtelijk handhaven van twee thema’s uit de APV, namelijk inbrekerswerktuigen in voertuigen en woonoverlast.