Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In 2019  wordt het huidige  Integraal Veiligheidsplan (IVP) herzien en het IVP 2020-2023 opgesteld.  De gemeente voerf de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen de in- en externe betrokken partners.   Alle facetten van veiligheid worden bijeengebracht om gezamenlijk te komen tot een veilige samenleving,  

Alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie,  prepa5ratie, repressie en nazorg) dienen goed op elkaar aan te sluiten en er dient een goede systematiek,  samenhang en samenwerking te zijn (sluitende aanpak).