Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement.

Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiele huishouding.  Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s door het toepassen van risicomanagement is een voorwaarde hiervoor. Het benoemen en kwantificeren van de risico.'s in de begroting en de jaarrekening is niet voldoende. De rekenkamercommissie heeft geadviseerd om standaard een risicoparagraaf met daarin benoemd, alle risico's maar ook alle getroffen maatregelen, op te nemen in (raads) voorstellen. Risicomanagement behoort tot een reguliere taak van een afdelinghoofd/teamleider en moet onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse werk van alle medewerkers van gemeente Nunspeet.