Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool.

Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Bij de planvorming en uitvoering van nieuwe werken maakt afkoppelen daar integraal deel van uit.

Het meerjarenonderhoudsprogramma  wegen vormt hierbij de leidraad.