Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In de openbare ruimte worden (innovatieve) maatregelen onderzocht en mogelijk toegepast om gebiedseigen water vast te houden.

Mogelijkheden inventariseren om bestaande woonwijken en bedrijventerreinen te vergroenen.

Voldoen aan het deltaplan klimaatadaptatie.

Hittestress is een thema in de openbare ruimte.