Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Met de lokale partijen en de ouderenbonden wordt een lokaal convenant opgesteld dat ook openstaat voor andere partijen. Hierbij wordt een belofte uitgesproken aan de senioren onder de Nunspeetse inwoners. Ter aftrap wordt er eind 2018/begin 2019 een bijeenkomst (zo mogelijk in NEO-verband) georganiseerd met politieke partijen, verenigingen, onderwijs, welzijn en ouderenbonden. Vervolgens wordt er een werkgroep geformeerd die de verdere uitwerking gaat doen.