Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwse kernen nagestreeft worden met o.a. Veluwse bebording en aanwijzen, kwaliteitsverbetering welkomsborden, aanpassing en leesbhaar toeristische informatie (o.a. plattegronden), aankleding openbare ruimte.