Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg

Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Op 2 februari 2018 heeft het college kennisgenomen van een uitgevoerd onderzoek ‘Toekomstvisie Gymzaal Vierhouterweg’. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gymvoorziening gedateerd is en een aanpak behoeft. Daarbij is ook inzicht gegeven in het huidig/toekomstig onderwijs- en sportgebruik, waarbij is geconcludeerd dat er behoefte blijft voor een gymzaal-voorziening (naast een sportzaal). Als toekomstvisie is een afweging gemaakt tussen drie perspectieven (renovatie, nieuwbouw en nieuwbouw all electric). Deze perspectieven zijn met elkaar in vergelijk gebracht, waarbij de standalone ‘nieuwbouw all electric’-variant het beste scoort. Echter, deze variant is ook de duurste variant.

In het collegebesluit van 2 februari 2018 is een relatie gelegd met de ontwikkelingen van nieuwbouw van naastgelegen schoolgebouw van Da Costa Elspeet. De mogelijkheid wordt nu onderzocht om in de nieuwbouwplannen van de school ook een gymzaal te integreren. Daarbij zou sprake kunnen zijn van financiële en ruimtelijke  synergievoordelen.

In deze aanvraag voor nieuw beleid worden de uitgaven voor de ‘renovatie-variant’ als uitgangspunt genomen in deze aanvraag voor nieuw beleid sport. Daarbij wordt meegegeven dat de ‘meerkosten’ voor een integreerde nieuwbouw van school én gymzaal gedekt kunnen worden vanuit de geraamde financiële middelen binnen het Strategisch huisvestingsplan onderwijs. De gymzaal is (mede) noodzakelijk voor het bewegingsonderwijs van de Elspeetse scholen.