Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Nieuwe bluswatervoorzieningen

Nieuwe bluswatervoorzieningen
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

De zorg voor bereikbaarheid en (openbare) bluswatervoorziening ligt bij de gemeente. Volgens de Wet veiligheidsregio’s zijn burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg (artikel 2 sub a). Dit  betekent dat zij de zorg hebben voor de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Hierbij hoort ook de zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Diverse bluswatervoorzieningen zijn niet in orde. De VNOG verzoekt ons om diverse bluswatervoorzieningen te vervangen zodat voldaan wordt aan de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Het gaat om een bedrag van ca. € 90.000,-