Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.

Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Starten overleg met provincie en Rijkswaterstaat over de nut en noodzaak voor realisatie.

verkennen financieringsmogelijkheden.

maken schetsontwerp resulterend in definitief ontwerp en realisatie.