Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners, zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig kunnen participeren.

We doen onderzoek naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid hierop.