Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In de komende periode zal de gemeente Nunspeet samen met de NEO gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe NEO milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a.. schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden doelstellingen als circulaire economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips)