Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2019 wordt nagedacht over het vergroten van de herkenbaarheid van Nunspeet en specifiek vanaf de Rijksweg A28. Waar mogelijk en nodig wordt aangesloten bij de ontwikkelingen op de Veluwe  voor dit onderwerp.  Dit maakt onderdeel uit van de visie.