Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).

Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In nauwe samenwerking met het CJG zetten we in op verdere versterking en positionering van het CJG in Nunspeet. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieders gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Daarnaast worden de komende tijd de veertig uitgangspunten uit de regionale uitvoeringsnota jeugd concreet uitgewerkt. Belangrijke lokale acties daarin zijn de afstemming met huisartsen, een laagdrempelige profilering van het CJG, goede inbedding en positionering van het CJG, goede samenwerking met het welzijnswerk en goede samenwerking tussen CJG, Wmo, Participatie en onderwijs. De lokale acties voor de komende jaren zullen verder worden uitgewerkt in de nota preventief jeugdbeleid 2019-2022.