Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.

Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Samen met de griffie is er een werkgroep "indicatoren" opgericht. Een delegatie van de raad en ambtenaren (vakinhoudelijk betrokken) zullen nadenken over eventuele resultaat metende indicatoren welke worden opgenomen in de Planning & Control documenten. Deze indicatoren zullen naast de verplichte set aan indicatoren worden gerapporteerd. De planning is deze indicatoren in de 1e hoofdlijnenrapportage 2019 op te nemen.