Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

De gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2015 t/m 2018 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) via de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. De volwasseneneducatie bestaat uit formele en non-formele educatie; de eerstgenoemde vorm leidt tot een diploma,  de laatstgenoemde vorm niet. Bij de besteding van de verkregen rijksbijdragen werken de gemeenten van de Noordwest Veluwe + Zeewolde nauw samen. Het is nog niet duidelijk of de rijksbijdragen via het gemeentefonds wordt verstrekt of opnieuw via de arbeidsmarktregio. Voor de groep laaggeletterden is in de regio Noordwest Veluwe + Zeewolde vorming / scholing mogelijk via het centraal gevestigde Taalhuis (Harderwijk) en de decentrale Taalpunten in de bibliotheekvestigingen (waaronder dus Nunspeet).

In de huidige samenleving  kunnen laaggeletterden moeilijk meekomen. Niet alleen door een taalachterstand, maar ook door de digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen ondervinden zij steeds vaker problemen.  Daarnaast heeft ook een steeds groter wordende groep geschoolde inwoners moeite zich adequaat en zelfstandig te handhaven in de door technologie gedreven samenleving. . Voor die groep digitaal minder vaardige inwoners is nog weinig passende vorming / scholing mogelijk. Weliswaar voorzien bibliotheken inmiddels in deze leemten met cursussen als Klik & Tik en Digisterker, maar dit zou nog meer gestructureerd kunnen via bijv. Digi(Taal)huizen. Het Kabinet besteedt in Nl Digibeter, de agenda voor de digitale overheid, voor het eerst aandacht (ook in financiële zin) aan deze groep digitaal minder vaardige inwoners.