Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Voor de invulling van de lokale inclusieve agenda moet het gesprek worden aangegaan met diverse lokale betrokkenen en belanghebbenden. De uitkomsten worden vastgelegd in een lokale inclusieagenda die in 2019 wordt opgesteld. In de agenda staan thema’s en acties die lokaal het meest van belang zijn en in de periode 2020-2022 nader worden uitgewerkt door de desbetreffende afdeling/het desbetreffend team samen met betrokkenen/belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking beter mee kunnen doen.