Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
Portefeuillehouder
G. van den Berg

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via cultuureducatie die door de Stichting Cultuurkust op scholen voor primair onderwijs wordt aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2017 - 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze cursus die wellicht ook bruikbaar is voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt met de Stichting Cultuurkust gewerkt aan de nieuwe versie.