Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In regionaal verband wordt via meerdere werkgroepen gewerkt aan de uitvoeringsagenda Jeugd en de uitrol en ontwikkelpunten van het vastgestelde beleid. De werkgroep Toegang zal een plan opstellen om meer sturing te krijgen op de toegang van de Jeugdhulp. De huisartsen, het CJG en het Onderwijs zijn hierin belangrijke partners. Lokaal zullen acties uitgezet worden voor een betere  verbinding met huisartsen en het lokale voorveld (versterking van de lijn preventie-ondersteuning -zorg).