Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken op gebied van sociale en fysieke domein. Hierbij wil de gemeente interne en externe afstemming verbeteren met haar stakeholders in de digitale dienstverlening, projecten, kernen en wijken, klachten en meldingen