Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Opstellen toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma.

Opstellen toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De visie en uitvoeringsprogramma worden in 2019 op interactieve wijze met betrokken partners, zoals Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum, Veluvine, enzovoorts, opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.