Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap)

Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap)
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Het open bergbezinkbassin aan de Molenbeek is in eigendom en beheer van het waterschap. Het is als gezamenlijk project in het verleden aangelegd. De onderhoudskosten zijn relatief hoog, het waterschap wil hier actie in ondernemen. Daarnaast ligt deze bak tegen de nieuwbouwwijk Molenbeek aan. Om stankmeldingen in de toekomst tegen te gaan is het raadzaam om dit bassin te overdekken. Daarnaast wordt er een integrale afweging gemaakt of het ‘dak’ gebruikt kan worden voor overige zaken. Kostenverdeling 25% gemeente, 75% waterschap.