Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Planten

Planten
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

In het project HNW zijn in de afgelopen jaren de kantoorruimtes heringericht. Aankleding van de ruimtes door middel van groenvoorziening is daarbij nog niet meegenomen. Uit de evaluatie van HNW is gebleken dat hier wel behoefte aan is