Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Het beleid is erop gericht de bestaande laadpalenstructuur te handhaven en zo nodig kwalitatief te verbeteren.  Waar mogelijk wordt medewerking verleend aan het realiseren van laadpalen.  Voor openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen wordt bezien of er behoefte is aan de aanleg van deze voorzieningen op specifieke plekken in de gemeente.