Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost gepland. De ontwikkeling  van het IKC is onderhanden en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.