Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Renoveren Boaz-Jachinschool.

Renoveren Boaz-Jachinschool.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Boaz-Jachinschool te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor renovatie. De renovatie van het schoolgebouw wordt in de komende periode uitgewerkt.