Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 verder aansluiten bij de landelijk VANG doelstellingen rondom terugdringen restafval.  Hiervoor is in 2018 o.a. een bewonerspeiling uitgezet en deze resultaten zullen verwerkt worden. Tevens zal in deze periode een nieuw afvalinzameling bestek aanbesteedt worden.