Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. In het jaar 2018 is een start gemaakt met de aanleg van sportvelden en is de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad opgestart. In 2019 zal de aanbesteding worden afgerond, volgt besluitvorming en zal een start worden gemaakt met de nieuwbouw.