Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Voor de komende periode zal het maatregelen pakket rondom beheer en beleving  paarse heide verder uitgewerkt worden met o.a. aannemers en schaapkuddes.  Tevens zal via monitoring de ontwikkeling van de paarse heide gevolgd worden in de komende periode.