Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Maken en vaststellen kaderstellend NEO VVP met aandacht voor beleidsdoelstellingen, uitgangspunten inclusief categorisering en fiets.

Uitwerken in lokaal GVVP met maatregelvoorstellen.