Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Vaststellen plan van aanpak ‘Vitale Vakantieparken’.

Vaststellen plan van aanpak ‘Vitale Vakantieparken’.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Het plan van aanpak wordt in 2018 vastgesteld. De uitwerking per recreatieclusters start in 2019. In het plan van aanpak staat indicatief de planning/fasering. Aan de hand van de ervaringen van de uitwerking van het eerste cluster wordt de planning/fasering meer geconcretiseerd.