Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Vergunning verlening Wabo (inhuur)

Vergunning verlening Wabo (inhuur)
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Vanwege een aantal grote lopende projecten zoals Molenbeek, De Kolk en Woningbouw op Maat is het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning sterk toegenomen. Ook is merkbaar dat de bouwcrisis voorbij is. Om de toename in het aantal vergunningaanvragen op een adequate wijze en tijdig af te kunnen handelen is medio 2017 gekozen om een vergunningverlener in te huren. De keuze voor inhuur heeft mede te maken met het feit dat de verwachting is dat er minder behoefte is aan vergunningverleners als de Omgevingswet in werking treedt. Op basis van de woonvisie worden er de komende jaren minimaal 100 woningen per jaar bijgebouwd. Ook is duidelijk dat genoemde lopende projecten ook de komende twee jaar nog inzet vergen. Om die reden is ook in 2019 en 2020 inhuur noodzakelijk.