Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Voor- en vroegschoolse voorziening

Voor- en vroegschoolse voorziening
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Voor en Vroegschoolse educatie is hierbij belangrijk voor de kwetsbare peuters. Zo kunnen achterstanden worden voorkomen of ingelopen om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen om vervolgens een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. De komende periode zetten we in op ouderbetrokkenheid, versterken van de doorgaande lijn met het onderwijs en de verbinding Centrum Jeugd en Gezin, kinderopvang en onderwijs.