Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Terug

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Het is van belang binnen de gemeente te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen en hiervoor een gestructureerd beleid, in de vorm van een integraal veiligheidsplan, vast te stellen. Door alle aspecten van veiligheid onder één paraplu samen te brengen wordt inzichtelijk gemaakt op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken hebben. Het huidige IVP loopt tot en met 2019. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord, de politie en het OM zal in 2019 een IVP 2020-2013 worden opgesteld.