Meer
Publicatiedatum: 27-08-2019

Inhoud

Programmabegroting 2018-2021

Inkomsten 57.782 (x €1.000)
Uitgaven 59.323 (x €1.000)
Saldo -1.541 (x €1.000)