Programmaplan

Totaal taakvelden

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten 2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.109
1.2 Wijkteams 426
1.3 Inkomensregelingen 5.387
1.5 Arbeidsparticipatie 4.123
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 335
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.428
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.466
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 50
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28
2.1 Openbaar onderwijs 242
2.2 Onderwijshuisvesting 1.400
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.323
3.1 Ruimtelijke Ordening 482
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 158
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 808
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 148
4.1 Volksgezondheid 933
4.2.1 Riolering financiën 5
4.2.2 Riolering OR 1.013
4.2.3 Riolering Infra 493
4.3.1 Afval Financiën 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.973
4.4.1 Milieubeheer BeM 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 247
4.4.3 Milieubeheer VTH 468
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 317
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 3.086
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 117
5.2 Parkeren 11
5.4 Economische havens en waterwegen 153
5.5 Openbaar Vervoer 251
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.592
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 355
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 7
7.1 Sportbeleid en activering 61
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 307
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 479
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 287
7.4 Musea 39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 65
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 173
7.6 Media 676
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 11
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.186
8.1 Economische ontwikkeling 61
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 81
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 41
8.4.1 Economische promotie BeM 168
8.4.2 Economische promotie Financiën 113
9.1 Bestuur 2.396
9.2 Burgerzaken 687
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 532
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 80
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 49
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 657
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.482
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.814
9.5 Treasury -36
9.61 OZB woningen 234
9.62 OZB niet-woningen 68
9.64 Belastingen Overig 75
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 147
9.8 Overige baten en lasten 2.273
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0
9.10 Mutaties reserves 0
Totaal lasten 57.349
Baten 2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115
1.2 Wijkteams 0
1.3 Inkomensregelingen 4.241
1.5 Arbeidsparticipatie 0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 350
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 0
2.1 Openbaar onderwijs 8
2.2 Onderwijshuisvesting 19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 95
3.1 Ruimtelijke Ordening 109
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 515
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 730
4.1 Volksgezondheid 12
4.2.1 Riolering financiën 1.918
4.2.2 Riolering OR 0
4.2.3 Riolering Infra 0
4.3.1 Afval Financiën 2.030
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 453
4.4.1 Milieubeheer BeM 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 5
4.4.3 Milieubeheer VTH 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 393
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 28
5.2 Parkeren 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0
5.5 Openbaar Vervoer 78
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 77
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 6
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0
7.1 Sportbeleid en activering 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 53
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 80
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3
7.4 Musea 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 5
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0
7.6 Media 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 664
8.1 Economische ontwikkeling 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112
8.4.1 Economische promotie BeM 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 1.307
9.1 Bestuur 419
9.2 Burgerzaken 492
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 279
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 102
9.5 Treasury 524
9.61 OZB woningen 2.741
9.62 OZB niet-woningen 1.430
9.64 Belastingen Overig 1.500
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 35.617
9.8 Overige baten en lasten 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 15
9.10 Mutaties reserves 0
Totaal baten 56.633
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -716
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen 2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0
1.2 Wijkteams 0
1.3 Inkomensregelingen 0
1.5 Arbeidsparticipatie 0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 0
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 0
2.1 Openbaar onderwijs 0
2.2 Onderwijshuisvesting 0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0
3.1 Ruimtelijke Ordening 0
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 0
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 0
4.1 Volksgezondheid 0
4.2.1 Riolering financiën 0
4.2.2 Riolering OR 0
4.2.3 Riolering Infra 0
4.3.1 Afval Financiën 0
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 0
4.4.1 Milieubeheer BeM 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 0
4.4.3 Milieubeheer VTH 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 0
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 0
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 0
5.2 Parkeren 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0
5.5 Openbaar Vervoer 0
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0
7.1 Sportbeleid en activering 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 0
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 0
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
7.4 Musea 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 0
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0
7.6 Media 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 0
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 0
8.1 Economische ontwikkeling 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 0
8.4.1 Economische promotie BeM 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 0
9.1 Bestuur 0
9.2 Burgerzaken 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0
9.5 Treasury 0
9.61 OZB woningen 0
9.62 OZB niet-woningen 0
9.64 Belastingen Overig 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0
9.8 Overige baten en lasten 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0
9.10 Mutaties reserves 1.975
Totaal stortingen 1.975
Onttrekkingen 2018
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0
1.2 Wijkteams 0
1.3 Inkomensregelingen 0
1.5 Arbeidsparticipatie 0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 0
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 0
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 0
2.1 Openbaar onderwijs 0
2.2 Onderwijshuisvesting 0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0
3.1 Ruimtelijke Ordening 0
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 0
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 0
4.1 Volksgezondheid 0
4.2.1 Riolering financiën 0
4.2.2 Riolering OR 0
4.2.3 Riolering Infra 0
4.3.1 Afval Financiën 0
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 0
4.4.1 Milieubeheer BeM 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 0
4.4.3 Milieubeheer VTH 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 0
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 0
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 0
5.2 Parkeren 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0
5.5 Openbaar Vervoer 0
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0
7.1 Sportbeleid en activering 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 0
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 0
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
7.4 Musea 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 0
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 0
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0
7.6 Media 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 0
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 0
8.1 Economische ontwikkeling 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 0
8.4.1 Economische promotie BeM 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 0
9.1 Bestuur 0
9.2 Burgerzaken 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0
9.5 Treasury 0
9.61 OZB woningen 0
9.62 OZB niet-woningen 0
9.64 Belastingen Overig 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0
9.8 Overige baten en lasten 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0
9.10 Mutaties reserves 1.149
Totaal onttrekkingen 1.149
Mutaties reserves -825
Gerealiseerd resultaat -1.541