Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken

100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Met de inzet van de huidige middelen, aangevuld met de middelen voor nieuw beleid (verantwoord onder programma 6), wordt 100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken opgepakt.