Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten

Aanvulling opwaardering  voetbalvoorziening Vierhouten
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Op grond van extern advies en onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2018-2021 heeft het college op 25 april 2017 besloten om uit te gaan van renovatie van het bestaande hoofdveld van VV Vierhouten naar een voetbalveld met hybride speelveldconstructie. Aanvullend op de reeds opgenomen bedragen in de Programmabegroting voor een pupillenkunstgrasveld wordt een aanvraag  nieuw beleid ingediend om een voetbalveld met een hybride speelconstructie mogelijk te maken.