Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark

Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Er heeft een actualisatie van de exploitatie- en investeringsramingen van nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het sportpark plaatsgevonden. Daarnaast heeft ook een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de integratie een nieuw zwembad op sportpark Wiltsangh. Per saldo levert deze actualisatie en integratie een lastenverzwaring op.