Meer
Publicatiedatum: 27-08-2019

Inhoud

Terug

Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties

Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties
Portefeuillehouder
G. van den Berg