Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Akoestiek en aankleding kantoorruimtes

Akoestiek en aankleding kantoorruimtes
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

In het project HNW zijn in de afgelopen jaren de kantoorruimtes heringericht. Aankleding van de wanden en de ruimtes door middel van groenvoorziening en/of wandbekleding was daarbij nog niet meegenomen. Uit de evaluatie van HNW is o.a. gebleken dat hier wel behoefte aan is. Daarnaast blijkt uit de evaluatie HNW dat geluidsoverlast een speerpunt is, waar akoestische maatregelen tegen getroffen moeten worden.

Vanaf mei 2017 loopt een pilot akoestische maatregelen door de afdeling Openbare Ruimte. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald welke maatregelen getroffen kunnen worden in het gehele gemeentehuis en hoe dat gecombineerd kan worden met wandbekleding en/of groenvoorzienin.