Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA

Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

In het kader van zaakgericht werken verlopen (werk)processen digitaal. Echter het onderdeel besluitvormingsproces (raad, college, directie) verloopt nog analoog. Hierbij worden na besluitvorming de betreffende documenten (voorzien van handtekeningen/parafen) handmatig bijgescand. Om dit onderdeel van proces ook geheel digitaal te laten verlopen is er een koppelvlak nodig tussen CZA en bijvoorbeeld NotuBiz.