Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Beveiliging SIM-site

Beveiliging SIM-site
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

In de bewerkersovereenkomsten sloot SIM haar aansprakelijkheid uit en was er discussie over het beveiligingsniveau. Uiteindelijk heeft dit geleid tot overleg tussen een SIM, een aantal  SIM-klanten en de IBD. Uitkomst van het overleg is dat SIM zich ISO 27001 gaat certificeren en een bewerkersovereenkomst gaat sluiten met haar klanten gebaseerd op het King-model. Daarnaast worden er veiligheidsmaatregelen ingevoerd tbv het mailverkeer dat SIM namens haar klanten genereert. De consequentie van dit alles is dat SIM haar prijzen met 6% gaat verhogen met ingang van 2018, voor ons betekent dit een verhoging van € 4350,--.