Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen

De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen
Portefeuillehouder
G. van den Berg

In 2016 is een nieuw beleidskader geformuleerd voor de bibliotheek. Ook is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe werkwijze die dit met zich mee brengt.