Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek

Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet) is samengevoegd en gestroomlijnd.