Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Kwaliteitsonderzoeken

Kwaliteitsonderzoeken
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Volgens het OverheidsOntwikkelmodel meten we wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid. Volgend jaar zijn er verkiezingen, volgens het kwaliteitsplan vindt voor de verkiezingen een burgerpeiling plaats. Daarnaast waren de uitkomsten van de telefonische bereikbaarheid (2015) niet zo positief. Inmiddels zijn er een aantal verbetermaatregelen in gang gezet. In 2018 kan het effect van deze maatregelen worden gemeten.