Meer
Publicatiedatum: 27-08-2019

Inhoud

Terug

Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid

Nader advisering over aanpassing c.q.  implementatie (rijks)beleid
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 wordt het beleid opgesteld. In 2018 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.